TISZTELT OLVASÓINK!

A KAPOCS 2018-tól a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért (KINCS) szakpolitikai folyóirataként jelenik meg.

Szakmai lapként amellett, hogy a különféle szakterületek között szeretne hidat építeni, „összekötő kapocs” is kíván lenni a társadalomtudományok és a gyakorlati tapasztalatok, valamint az elméleti megközelítések között. Ennek megfelelően teret biztosítunk minden olyan ismeretterjesztő írásmű megjelenítésének, amely tág értelemben véve a család- és népesedéspolitika témaköreit érinthetik.

Minden beérkező kéziratot két független szaklektorral bíráltatunk el. A szaklektorok véleményezik a kéziratot, és javaslatot tesznek annak közzétételére.

A lapszámok tematikai sokféleségéhez műfaji sokféleség társul. Elméleti tanulmányt, kutatási beszámolót, statisztikai elemzést, szakpolitikai összefoglalót, rendszerelemző tanulmányokat, konferencia-összefoglalókat, programbemutatást, módszertani írásokat, jó gyakorlatokat, esettanulmányokat, pályázatokhoz kapcsolódó írásokat egyaránt megjelentetünk. A szerkesztés során arra törekszünk, hogy fórumot biztosítsunk a szellemi műhelyek, a szakmai, a civil és az egyházi szervezetek, a helyi közösségek számára is, módszertani munkájuk és értékeik megjelenítéséhez. A felmerülő kérdésekre adott válaszokon túl, egyúttal új inspirációkat is igyekszünk nyújtani. Bízunk benne, hogy a közreadott írások gazdag kínálatában mindenki talál kedvére való, továbbgondolásra érdemes, élvezetes és hasznos olvasnivalót.

Ezen gondolatok jegyében fogadják szeretettel a KINCS szakmai lapját, a KAPOCS folyóiratot!

Fűrész Tünde